Chính sách đổi trả thuốc

Quy định đổi trả hàng Thadina Care

Nguyên nhân 1: Đổi trả do lỗi Nhà sản xuất (NSX)

Thời gian đổi trả: Trong vòng 30 ngày từ ngày xuất bill
Loại sản phẩm được áp dụng: Tất cả sản phẩm không bao gồm hàng lạnh & hàng tiêm chích
Tên tiêu chí: Sản phẩm lỗi NSX
Phí trả hàng: 0%
Ghi chú: Theo Giá trị trên hóa đơn sau giảm giá / khuyến mãi

Nguyên nhân 2: Đổi trả theo nhu cầu khách hàng

Thời gian đổi trả: Trong vòng 30 ngày từ ngày xuất bill
Loại sản phẩm được áp dụng: Sản phẩm dạng vĩ, ống uống, gói, chai và tuýp, hộp.

*Lưu ý: Không áp dụng đổi trả khi

 • Đơn hàng dự án.
 • NSX đóng gói không có garanty với sản phẩm dạng viên rời / nước / cream (không xác định được tính nguyên vẹn của sản phẩm).
 • Thuốc viên bán lẻ (không vĩ, không hộp).

Đặc biệt không áp dụng đổi trả đối với:

 • Hàng lạnh, hàng tiêm chích.
 • Hàng đặt riêng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Đơn hàng quá 30 ngày.
1. Sản phẩm còn nguyên, bao gồm:
Tiêu chí
 • Chưa xé tem niêm phong hoặc chưa xé vỏ bọc ngoài hộp.
 • Chưa xé lớp giấy / thiếc bên trong hộp, chưa mở garanty nắp hộp (đối với sản phẩm không có tem niêm phong hoặc không có vỏ bọc ngoài hộp).
 • Đối với sản phẩm không có vỏ hộp từ NSX, đóng gói dạng vỉ / dạng gói / dạng ống uống, bán theo toa (*)
Phí trả hàng
 • Miễn phí trả hàng
 • Không áp dụng phí vỏ hộp với các sản phẩm ở mục (*)
Ghi chú
 • Theo Giá trị trên hóa đơn & sau giảm giá / khuyến mãi
2. Sản phẩm đã mở hộp & chưa sử dụng hoặc đã sử dụng 1 phần
Tiêu chí
 • Sản phẩm đã mở hộp & chưa sử dụng hoặc đã sử dụng 1 phần
 • Đã xé tem niêm phong hoặc xé vỏ bọc ngoài hộp
 • Đã xé lớp giấy / thiếc bên trong hộp, hoặc đã mở garanty nắp hộp
Phí trả hàngPhí vỏ hộp : 30%
Ghi chú
 • Theo Giá trị trên hóa đơn & sau giảm giá / khuyến mãi
 • Trường hợp chưa sử dụng viên nào, vẫn tính phí 30% cho toàn bộ số viên trong hộp

Lưu ý

 • Đổi/trả 30 ngày dành cho khách hàng có thông tin số điện thoại trên bill để phục vụ tra cứu.
 • Khách hàng có thể đổi hoặc trả sản phẩm đã mua tại các Nhà thuốc Long Châu trong 30 ngày kể từ ngày mua hàng.
 • Từ ngày thứ 31 sẽ không được áp dụng chính sách đổi trả
 • Không áp dụng đổi trả với các sản phẩm được khuyến mãi.
 • Phí Hóa Đơn 10% áp dụng cho các trường hợp có xuất Hóa Đơn Tài Chính (Trường hợp khách lấy hóa đơn và trả trong ngày, không tính phí hóa đơn)

ĐẶC BIỆT: KHÔNG ÁP DỤNG ĐỔI TRẢ VỚI CÁC SẢN PHẨM THUỐC THUỘC THÀNH PHẦN MOLNUPIRAVIR